Διαθλασίμετρο
12 Φεβρουαρίου 2016
Πληροφορίες του Single Hop IPA Experiment
14 Δεκεμβρίου 2015
Εμφάνιση όλων

Χημική ανάλυση εμφιαλωμένων νερών

Χημική Ανάλυση Εμφιαλωμένων Νερών
Source Sample date PH Calcium Ca+2 Magnesium Mg+2 Sodium Na+ Chloride Cl- Sulfate SO4-2 Alkalinity CaCO3 Alkalinity Bicarbonate HCO3
ΑΥΡΑ 22/3/2011 7.5 63.2 5.4 7.9 9.8 15 180 211
ΒΙΚΟΣ 7/1/2014 7.3 102 1.1 2.4 7.8 10.5 259
ΔΙΟΣ ΜΟ 2013 7.2 78.6 30.2 6.5 7.1 9.5 320 378
ΔΙΡΦΥΣ ΜΟ 2013 7.6 69.5 22.1 9 15.5 6.9 264
ΕΥΔΑΠ (Δεξαμενή Αχαρνών) 7.7 45 5.6 3.7 5.1 25 107
Δεξαμενή Μενιδίου (Αχαρνών) 01/12/2014 7.5 78.8 2.8 2.2 4.3 8.6 208 222
ΚΟΡΠΗ 16/1/2013 7.3 93.7 2.1 4.5 7.1 5 242 288.4
ΜΑΡΑΤΑ (Ζαγοροχώρια) ΜΟ 2014 7.4 88.3 1 2.9 8.2 5 224.5 266
ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟ 2013 7.9 36.4 7.8 6.2 11.2 5 123 143
ΝΕΡΟ ΑΒ ΜΟ 2013 7.4 87 1 2.9 7.9 5 221.3 262
ΣΑΜΑΡΙΑ ΜΟ 2013 7.9 33 14.1 7.3 13.5 5 137 148
ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΜΟ 2013 7.9 33 14.1 7.8 13.5 5 137 148
ΥΑΣ 18/10/2013 7.9 98 7 4.9 4 11 250?  –
ΖΑΓΟΡΙ 4/6/2013 7.7 40 5 4.2 4.5 24 120  130
AΓΡΟΣ ΜΟ 2011 8,1 26 12 19 13 18 112 190

Comments are closed.